Prawo pracy

Kancelaria prawna świadczy usługi obejmujące m.in:

  •  porady prawne,
  •  sporządzanie i opiniowanie umów o pracę,
  •  zagadnienia związane z zakazem konkurencji, w tym m.in. sporządzanie i weryfikacja zapisów umów,
  •  opracowywanie dokumentacji związanej z prawem pracy ( m.in. regulaminy pracy i wynagradzania),
  •  dochodzenie odszkodowania w sprawach pracowniczych,
  •  dochodzenie świadczeń związanych ze stosunkiem pracy (np. zapłatę zaległego wynagrodzenia, czy wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych),
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  •  reprezentowanie Klientów przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy.
Scroll to top