Formy współpracy

1. Stała obsługa prawna w pełnym zakresie za wynagrodzeniem ustalonym w formie ryczałtu miesięcznego.

Jest to wygodna forma obsługi prawnej, zakładająca kompleksowość (od natychmiastowych porad prawnych po obsługę postępowań sądowych) i pełną dyspozycyjność (niezwłoczna pomoc prawna/ porady prawne, dogodne dla Klienta terminy spotkań w miejscach przez niego wyznaczonych).

2. Realizowanie pojedynczych zleceń za wynagrodzeniem uzależnionym od charakteru sprawy.

Usługa obejmuje w szczególności realizację pojedynczych zleceń takich jak np. windykacja należności, reprezentacja w toku rozprawy sądowej, sporządzenie projektu umowy, przygotowanie opinii prawnej.

3. Porady prawne:

  • Koszt porady prawnej w siedzibie Kancelarii (cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy) – od 100 zł + VAT do 150 + VAT,
  • Koszt porady prawnej w siedzibie Klienta w Olsztynie – 150 zł + VAT
  • Koszt porady prawnej on – line (pisemna porada lub opinia prawna, – od 150 zł + VAT do 200 zł + VAT,

Pierwsza wstępna konsultacja telefoniczna GRATIS

Scroll to top