Klient indywidualny

Kancelaria prawna świadczy kompleksowe usługi  na rzecz klientów indywidualnych, co oznacza porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, redagowanie umów, jak również reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, urzędami oraz innymi instytucjami.

Wysokość należnego wynagrodzenia jest ustalana każdorazowo indywidualnie z każdym Klientem, przy uwzględnieniu stopnia zawiłości danej sprawy oraz czasu niezbędnego dla jej poprowadzenia.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym zakresem świadczonych usług w ramach poszczególnych dziedzin prawa:

Scroll to top