Prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria prawna oferuje m.in. następujące usługi:

  • porady prawne w zakresie prawa gospodarczego i handlowego,
  • upadłość konsumencka (sporządzenie wniosku, kompleksowe prowadzenie sprawy),
  • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, w tym w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  •  pomoc w tworzeniu osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego wraz z ich dalszą pełną obsługą prawną,
  •  sporządzanie i opiniowanie umów handlowych oraz aktów założycielskich, statutów, regulaminów,
  •  przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, spółek handlowych oraz prawa upadłościowego,
  •  reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.
Scroll to top