Prawo cywilne

Kancelaria prawna świadczy pomoc polegającą m.in. na sporządzaniu i opiniowaniu projektów umów z zakresu prawa cywilnego, udzielaniu porad prawnych, wydawaniu opinii prawnych, jak również sporządzaniu pozwów i innych pism, czy też na reprezentacji przed sądami powszechnymi .

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię prawną z zakresu prawa cywilnego obejmują m.in. sprawy:

1. o zapłatę, w tym w szczególności:

 •  windykacja należności (wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę, dochodzenie należności w postępowaniu sądowym),
 •  o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę od ubezpieczyciela np. z tytułu wypadku komunikacyjnego, błędu lekarskiego,  niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 •  dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (kary umowne, zadatek) oraz z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

 2. egzekucyjne, w tym w szczególności:

 •  egzekucja należności (w tym wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej),
 •  skargi na czynności komornika,
 •  powództwa przeciwegzekucyjne.

3. dotyczące nieruchomości, m.in.:

 •  stwierdzenie zasiedzenia,
 •  zniesienie współwłasności,
 •  sprawy wieczystoksięgowe,
 •  eksmisja,
 •  pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości.
Scroll to top